Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 θα δοθούν στους μαθητές οι έλεγχοι προόδου του Β τριμήνου του τρέχοντος σχολικού έτους, για τις Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεις, από τις 13.15 μέχρι και τις 14.00