ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016 - 2017

πρόεδρος: Μωραΐτης Γιάννης   6974 544 555

 αντιπρόεδρος: Δρογώση Έλλη   6976 565 564

 γραμματέας: Παντελαίων Μαρία

 ειδ. γραμματέας: Χριστάκου Αγγελική

 ταμίας: Μαρδίκη Αγάπη

 αναπληρωτής ταμίας: Κατσίκη Σπυριδούλα

 μέλος: Κεχαγιά Ευφροσύνη

 

 

Απάντηση