Εσωτερικός Κανονισμός Εκτάκτων Αναγκών

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

δείτε εδώ

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας

2ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου

Σχολικό έτος:  2018-2019

Λεωφόρος Σουνίου, ΤΚ. 19500, Λαύριο

Τηλ. : 22920 25324

Fax : 22920 25324

E-mail : mail@2dim-lavriou.att.sch.gr

Web Site: http://2dsl.gr/

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών καθώς και η δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.

Με τον όρο «Σχολικός Κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου και συνεισφέρει στα καλά μαθησιακά αποτελέσματα. (ΥΠΠΕΘ)

Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντιφάσκει ούτε υποκαθιστά την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του.

Συντάχθηκε δε μετά από έναν γόνιμο διάλογο και με την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων, του βοηθητικού προσωπικού του Σχολείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των μαθητών.

Τον Κανονισμό εισηγήθηκαν αρχικά οι εκπαιδευτικοί: Κοσμάς Αθανασιάδης, Ιάκωβος Κουλιεράκης και Ιωάννα Γιώτη, και κατόπιν συνδιαμορφώθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και το Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου.

Ο παρών «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου Δ.Σ. Λαυρίου» επικυρώθηκε με την υπ. αρ. 14/30-11-2018 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η άφιξη των μαθητών ξεκινάει το πρωί, εφόσον δε λειτουργεί στο σχολείο Πρωινή Ζώνη, στις 8.00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 8.15 π.μ. που χτυπά το κουδούνι. Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στην αυλή. Η προσέλευση των γονέων στο χώρο του σχολείου πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή.

Αν είναι απαραίτητο να συνοδεύσουν κάποιον μαθητή (π.χ. λόγω τραυματισμού) εντός του σχολείου, θα πρέπει να αποχωρούν αμέσως μετά την μετάβαση του μαθητή στην τάξη και να ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό που εφημερεύει.

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί γι΄  αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής.

Οι μαθητές συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους ή παραλαμβάνονται από τις σχολικούς τροχονόμους οι οποίοι μεριμνούν για την ασφαλή μετάβασή τους στο σχολικό λεωφορείο. Δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού-γονέα ή των μέσων μεταφοράς τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας των γονέων να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους μετά τη λήξη των μαθημάτων, μπορούν οι μαθητές των μεγάλων τάξεων να αποχωρούν μόνοι τους από το σχολείο, στις προβλεπόμενες ώρες λήξης των μαθημάτων, με έγγραφη άδεια (υπεύθυνη δήλωση) των γονέων-κηδεμόνων τους.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν  για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων (13:20 για το πρωινό πρόγραμμα και 16:05 για το Ολοήμερο).

Οι εκπαιδευτικοί κατά τα διαλείμματα ή τη λήξη του σχολικού προγράμματος αποχωρούν και κλειδώνουν την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή. Κατόπιν μεριμνούν για την μετάβαση των μαθητών τους στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή με τη λήξη των μαθημάτων παραδίδουν τα παιδιά στους συνοδούς γονείς και κηδεμόνες.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους παραλαμβάνουν από τον οριοθετημένο για κάθε τάξη χώρο εντός του σχολείου. Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. (αποχώρηση μαθητών μέχρι 13:20 για το πρωινό πρόγραμμα και μέχρι 16:05 για το Ολοήμερο)

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Κατά την ενημέρωση-επίδοση της βαθμολογίας τριμήνων από τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές των τάξεων αποχωρούν από το σχολείο ώστε να μην παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό.

Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σε αυτήν, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συνοδεία των εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν προσέρχονται στο σχολείο μετά τον εκκλησιασμό.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι΄ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.

Οι μαθητές αλλά και οι γονείς -όποτε προσκληθούν, οφείλουν να παραβρίσκονται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ή συνδιοργανώνονται από το σχολείο και άλλους φορείς.

Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές. Το σχολείο μεριμνά για τη συμμετοχή όλων των μαθητών σε αυτές και εξασφαλίζει τη δωρεάν συμμετοχή σε άπορους μαθητές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν επιτρέπεται η χρήση ταμπλετών ή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές, αφού το σχολείο μπορεί να διαθέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους εκπαιδευτικούς.

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολειό χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης.

Οι μαθητές καιμαθήτριες επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και τιμωρείται αυστηρά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που έχουν εφημερία και βρίσκονται στο προαύλιο αλλά και στο διάδρομο του ισογείου. Οι μαθητές και μαθήτριες που δέχονται βία δεν πρέπει να ανταποδίδουν αλλά να αναφέρουν το συμβάν στους εκπαιδευτικούς. Όταν υπάρξει μεγάλη ανάγκη οι μαθητές απευθύνονται στο διευθυντή του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής οφείλουν να εξετάσουν το περιστατικό και να ενημερώσουν τους γονείς για τις ενέργειες που προέβησαν.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και του διαλείμματος η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι ευγενική και κόσμια προς τους δασκάλους/ες, το βοηθητικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τον κώδικα καλής συμπεριφοράς της τάξης τους όπως καθορίστηκε από τους ίδιους σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό και καταγράφηκαν στο «Συμβόλαιο της Τάξης».

Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς (π.χ. τους μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών).

Δεν θα πρέπει  να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από παιχνίδια και ομαδικές δράσεις στο σχολείο ούτε να παρακινούν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική σε συμμαθητές τους.

Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών  τους που δεν τους ανήκουν.

Θα πρέπει να ενημερώνουν και να προστρέχουν στον δάσκαλο της τάξης τους ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς (εφόσον είναι διάλειμμα) για βοήθεια όταν τραυματιστούν ή αντιληφθούν τραυματισμό άλλου παιδιού.

Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι ή αν έχουν τραυματιστεί) και τους νέους μαθητές του σχολείου δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.

Θα πρέπει να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα  ή άλλου είδους βία αναφέροντας στους εκπαιδευτικούς αυτούς τους μαθητές που συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο.

Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών ή τσίχλας την ώρα του μαθήματος εκτός και αν αυτό επιτρέπεται από το κώδικα καλής συμπεριφοράς της τάξης τους «Συμβόλαιο τάξης».

Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου ούτε να κατεβαίνουν τρέχοντας ή πηδώντας τις σκάλες. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, τους άλλους συμμαθητές τους αλλά και το προσωπικό του σχολείου

Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο.  Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες του σχολείου ή στους διαδρόμους του Α΄ ορόφου. Αν κάποιος εκπαιδευτικός αποφασίσει ότι κάποιοι μαθητές θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα την ώρα του διαλείμματος, τότε θα πρέπει και να παραμείνει και ο ίδιος στη σχολική αίθουσα. Σε καμία περίπτωση δεν μένουν μαθητές χωρίς επίβλεψη στην τάξη ή στους διαδρόμους του Α΄ ορόφου, στην ώρα του διαλείμματος.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας τα παιδιά κατεβαίνουν στο διάδρομο του ισογείου ώστε να είναι υπό την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του σχολείου (π.χ. αμφιθέατρο, αποθήκες κτλ) ούτε επιτρέπεται να γράφουν ή να ζωγραφίζουν άσκοπα στους πίνακες.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για έξοδο οι μαθητές δεν σηκώνονται από τα θρανία τους ούτε αποχωρούν χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.

Στην ώρα του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η χρήση βαριάς μπάλας (δερμάτινη) παρά μόνο πλαστικής ελαφριάς (αερόμπαλα). Αποκλειστικά, στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου που υπάρχει στο ανατολικό προαύλιο επιτρέπεται η χρήση μιας βαριάς μπάλας για όλα τα παιδιά που παίζουν στον χώρο αυτόν. Έχει παρατηρηθεί ότι η εκτεταμένη χρήση βαριάς μπάλας ποδοσφαίρου προκαλεί μικροτραυματισμούς και δημιουργεί προβλήματα στο παιχνίδι των υπολοίπων παιδιών.

Τον χώρο της Παιδικής Χαράς μπορούν να χρησιμοποιούν κυρίως οι μικροί μαθητές. Οι μεγαλύτεροι μαθητές όταν παίζουν εκεί, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να προσέχουν ιδιαίτερα τους μικρότερους μαθητές.

Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, οι μαθητές προσέρχονται γρήγορα στις οριοθετημένες θέσεις τους στο προαύλιο χώρο του σχολείου χωρίς να τρέχουν ή να τσακώνονται. Παραμένουν στις θέσεις και περιμένουν τον δάσκαλο ώστε να τους συνοδεύσει στις τάξεις τους.

Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης ασχημίζει και υποβαθμίζει το χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά.

Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους (αγόρια-κορίτσια) και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο.

Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Σε περίπτωση απώλειας πολύτιμου αντικειμένου το σχολείο -μαθητές, εκπαιδευτικοί και διεύθυνση, δε φέρουν καμία ευθύνη.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή υλικό με προκλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπονται στο χώρο του σχολείου παρά μόνον όταν διατίθενται από τους εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της διδασκαλίας.

Δεν αποχωρούν ποτέ από την τάξη τους ή από το χώρο του σχολείου χωρίς άδεια του δασκάλου τους.

Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου ή γύρω απ΄ αυτόν.

Τηρούν τη σειρά στο  κυλικείο.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν προκρίνονται παρά ως έσχατη επιλογή από τους εκπαιδευτικούς. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, προκειμένου να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

 1. Παρατήρηση
 2. Επίπληξη
 3. Παραπομπή στον διευθυντή
 4. Ενημέρωση γονέων
 5. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
 6. Ενημέρωση Συντονιστή Εκπαίδευσης
 7. Αλλαγή τμήματος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων 1, 2 και 3 είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, της περίπτωσης 4 ο διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης, των 5, 6 και 7 ο διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Σωματικές ποινές και παρατηρήσεις-επιπλήξεις που θίγουν την προσωπικότητα των μαθητών δεν επιτρέπονται. Οι παρατηρήσεις-επιπλήξεις αφορούν στη συγκεκριμένη πράξη και όχι στη γενικότερη προσωπικότητα του μαθητή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Οφείλουν να εναρμονίζονται με τα θεσμοθετημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 8 άρθρο 13 και άρθρο 55 Ν. 1566/85 αλλά και στο ΦΕΚ 1340/2002 με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική.  Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο  στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αλλά επεκτείνονται και στην εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.  Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί:

 • Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.
 • Με το χτύπημα του κουδουνιού οδεύουν προς το προαύλιο ώστε να συνοδεύσουν τους μαθητές από τις οριοθετημένες θέσεις στην τάξη.
 • Δεν εγκαταλείπουν την τάξη χωρίς να έχουν φροντίσει να υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός στη θέση τους.
 • Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης (π.χ τουαλέτα). Μαθητής που παρεκτρέπεται επανειλημμένως την ώρα του μαθήματος για παιδαγωγικούς λόγους παραπέμπεται διακριτικά στη Διεύθυνση. Στο διάλειμμα ο διδάσκων ενημερώνει το Διευθυντή για τη συμπεριφορά του μαθητή και ενημερώνεται ο γονέας του.
 • Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.
 • Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους, με τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και κατάλληλων εποπτικών μέσων και Η/Υ.
 • Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
 • Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές. Οι παρατηρήσεις τους προς τους μαθητές αφορούν συγκεκριμένη ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και σε καμιά περίπτωση δε θίγουν την προσωπικότητα των μαθητών.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως συνοδών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Απαγορεύεται να καπνίζουν στο σχολικό χώρο.
 • Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους και να φροντίζουν για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση τραυματισμού. Σε περιστατικά που κρίνουν ότι είναι σοβαρά οφείλουν να ενημερώνουν το Διευθυντή και τους γονείς των μαθητών
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
 • Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
 • Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
 • Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
 • Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού πρέπει να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:
 1. Τον τρόπο αντιμετώπισης του μαθητή
 2. Τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης
 3. Τον τρόπο με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα
 4. την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες
 5. τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων εντός της τάξης. Τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
 • Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
 • Φροντίσουν να ενημερώνονται διακριτικά για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών τους εφόσον παρατηρήσουν ανεξήγητη αλλαγή στην απόδοση και στη συμπεριφορά τους.
 • Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.
 • Αξιοποιούν την σχολική ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική αλληλογραφία για επικοινωνία με τους γονείς έχοντας την ευθύνη για τις ανακοινώσεις τους.
 • Συνεργάζονται μεταξύ του, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
 • Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικότερα:

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία
 • Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία
 • Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη
 • Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου
 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας
 • Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο του αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς απέναντί τους.
 • Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
 • Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα ή διαμοιράζοντας τους μαθητές σε όμορα τμήματα.
 • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.
 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς και κηδεμόνες:

 • οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου. Επίσης, οι γονείς οφείλουν να είναι ευγενικοί προς το βοηθητικό προσωπικό και να είναι δεκτικοί σε τυχόν υποδείξεις του.
 • μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης
 • οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στο τέλος κάθε τριμήνου για τη παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση αλλά και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησής τους από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή τον Διευθυντή
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή διακινούνται από το σχολείο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και εκπαιδευτικές δράσεις.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη Διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Σε περίπτωση ανάγκης συνδρομής ειδικών επιστημόνων οι γονείς οφείλουν να αποδεχτούν τη συνεργασία προς όφελος των παιδιών τους και κατ΄ επέκταση της σχολικής κοινότητας.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς απολέσει την κηδεμονία του μαθητή οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από το σχολείο σε αυτούς μέσω της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας (e-mail)
 • Μαθητής που συλλαμβάνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία ο γονέας ή κηδεμόνας του αναλαμβάνει να αποζημιώσει το σχολείο ή να αποκαταστήσει τη ζημιά
 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, οι γονείς θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και στη συνέχεια -αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, στον Διευθυντή.

Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος, μη μαθητής, δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή του σχολείου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στο σχολείο μας έχει συσταθεί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και δρα ως αρωγός στο έργο των εκπαιδευτικών - μαθητών. Έχει  τους παρακάτω σκοπούς:

 • τη μελέτη και προβολή των προβλημάτων του Σχολείου και το συντονισμό της δράσης όλων των γονιών για την επίλυσή τους,
 • τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου για τη συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών μέσα κι έξω από το σχολείο,
 • την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας,
 • την αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Εκπαίδευσης,
 • την αναμόρφωση της δομής της Εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να παρέχεται ουσιαστική γενική μόρφωση κι επαγγελματικές γνώσεις,
 • την προάσπιση της υγείας των μαθητών με εφαρμογή σύγχρονου θεσμού Σχολικής Υγιεινής
 • τη συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα κι έξω από το σχολείο
 • την προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού
 • τη μέριμνα για την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στη σχολική κοινότητα
 • την καταπολέμηση οποιωνδήποτε διακρίσεων σε βάρος μειονεκτούντων μαθητών και την προώθηση του πνεύματος ισότητας κι αλληλεγγύης
 • τη συστηματική κι επιστημονική Εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.

Ο Σύλλογος  λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών και γονέων. Ενεργοποιεί τους γονείς να λάβουν μέρος στα σχολικά δρώμενα και να ενισχύσουν το έργο των εκπαιδευτικών  από το σπίτι.

Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν τον πρέποντα σεβασμό σε εκπαιδευτικούς, μαθητές βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και βρίσκονται σε συνεργασία μαζί τους για ένα ανοικτό σχολείο γεμάτο πολιτισμό .

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας εντός του σχολικού ωραρίου.

Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία ή περιοδικά σε ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης.

Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα  καινούργια.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα και ιστοσελίδα στο Facebook στις παρακάτω διευθύνσεις:

http://2dsl.gr/

https://www.facebook.com/groups/142140009228810/?ref=bookmarks

Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη.

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστότοπων είναι οι οριζόμενοι από το Σύλλογο Διδασκόντων εκπαιδευτικοί.

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι΄ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές των ιστοσελίδων.

Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να κάνουν χρήση των επίσημων ιστότοπων του σχολείου και να εμπλέκουν τους μαθητές σε αυτές χωρίς αυτό να αποκλείει τη λειτουργία δικών τους δικτυακών τόπων.

Οι αναρτήσεις στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου απηχούν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων αυτών και σε καμία περίπτωση αυτές του σχολείου ή του Συλλόγου Διδασκόντων εκτός και αν αυτό δηλώνεται ρητά.

Στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου μπορούν να αναρτώνται και ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ((ΠΣΔ). Επίσης, στους δικτυακούς τόπους του σχολείου δεν αναρτώνται φωτογραφίες η βίντεο ανηλίκων χωρίς την έγγραφη άδεια των γονέων-κηδεμόνων τους.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.

Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.

Αρμόδια τριμελής επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς και την τιμολογιακή πολιτική.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.

Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι καθαρίστριες οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο τους με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκούν σχολαστικά τα καθήκοντά τους.

Οι καθαρίστριες οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατούν την αποθήκη τους πάντα κλειδωμένη.

Οι καθαρίστριες φροντίζουν για το άνοιγμα και κλείσιμο της εξωτερικής πόρτας και ελέγχουν ποιοι εισέρχονται και εξέρχονται του σχολείου.

Απευθύνονται στο Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά τους και δέχονται υποδείξεις και εντολές για το έργο τους μόνο από αυτόν.

Οι εκπαιδευτικοί δεν απευθύνονται στις καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο τους αλλά αναφέρουν τυχόν παρατηρήσεις τους στον Διευθυντή.

Οι καθαρίστριες οφείλουν να απευθύνονται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζονται αυστηρά στα καθήκοντά τους.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Οργάνωση - Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2018-2019

https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/374-kanonismos-leiturgias-scholeiwn-prwtovathmias-ekpaidevshs

 • Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)
 • Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων-ΥΠΠΕΘ. Ανακτήθηκε από: http://bit.ly/1dJCMlA
 • Εσωτερικός κανονισμός 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού: http://www.1o.mysch.gr/?page_id=2361

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.